Make your systems talk

   

Privat eller offentlig ?

 

   
 
Devitec har flere forskellige typer af kunder.

Fælles for vores kunder er, at de står med et ønske om, at lette daglige arbejdsgange, at optimere trivielle og tidskrævende opgaver i produktionen eller udvikle nye måder at gøre tingene på.
 
Vi kan være med til at løse disse problemstillinger, når det drejer sig om udveksling af data fra et system til et andet, samt opsamling, analyse, administration og behandling af data fra forskelligt udstyr eller systemer, som måtte findes i virksomheden.

I kraft af vores kendskab og erfaring indenfor blandt andet den danske sundhedssektor, står vi godt rustet til at medvirke ved løsningen af en bred vifte af opgaver indenfor såvel det offentlige som det private erhvervsliv, hvor vi har et indgående kendskab til flere områdespecialer.

Vores kunder findes således indenfor hospitalsvæsenet, laboratorier, mejeribranchen og produktionsvirksomheder generelt.
Kunder, som Devitec arbejder for ...

Arla Foods
AKAFA i Svenstrup

Dacopa; et kvalitetsikrings- og overvågningssystem.

Århus Universitetshospital
Hjerte-Lunge-karkirurgisk afdeling T, AK-Centret

CoaguBase; et patientadministrativt system
til brug ved Antikoagulationscentre.

 

 


 
 

[ Forside | Profil | Kunder | Services | Referencer | Om Devitec | Kontakt ]

mail@devitec.dk